บริการของเรา

เพียบพร้อมไปด้วยช่างเทคนิคบริการต่างๆด้วยความเป็นมืออาชีพและ
ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีสามารถตอบสนองและแก้ไขทุกปัญหาอันเกิดจากการใช้งาน
เครื่องใช้สำนักงานต่างๆปฏิบัติงานด้วยความคล่องแคล่ว ฉับไว

ประเภทการให้บริการ

01

บริการช่างเทคนิค
เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล

แก้ไขทุกปัญหาอันเกิดจากการใช้งานเครื่องใช้
สำนักงานต่างๆปฏิบัติงานด้วยความคล่องแคล่ว ฉับไว

02

บริการช่างเทคนิค
เครื่องถ่ายเอกสาร

แก้ไขทุกปัญหาอันเกิดจากการใช้งานเครื่องใช้
สำนักงานต่างๆปฏิบัติงานด้วยความคล่องแคล่ว ฉับไว

03

บริการช่างเทคนิค
เครื่องพิมพ์ดีด

แก้ไขทุกปัญหาอันเกิดจากการใช้งานเครื่องใช้
สำนักงานต่างๆปฏิบัติงานด้วยความคล่องแคล่ว ฉับไว

บริการหลังการขาย

Office Care ได้จัดเจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย
ตลอดอายุการใช้งานของเครื่อง เดือนละ 1 ครั้ง
โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องใช้ของท่านพร้อม
แนะนำการดูแลรักษาเครื่องเบื้องต้น อีกทั้งยังได้จัดเตรียมอุกรณ์
และวัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องทุกชนิดไว้คอยบริการ โดยอยู่ในรูปแบบของ
“สัญญบริการรายปี”

สัญญาบริการรายปี
 • เครื่องถ่ายเอกสาร
 • เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
 • ฟรี FREE

  อะไหล่ และอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน
  (สำหรับเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล)

  ส่วนลด 10%

  สำหรับการเปลี่ยนอะไหล่ และอุปกรณ์
  (สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร)
  ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
  ในการเข้าบริการในเวลาทำการปกติ

  แจ้งซ่อม

  กรุณากรอกข้อมูลด่านล่าง

  ส่งข้อความ
  บริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ

  เข้าทำการบริการเครื่องที่หน่วยงานของท่านเดือนละ 1 ครั้ง โดยทางบริษัทฯ จะให้บริการดังต่อไปนี้ ตรวจเช็คสภาพความสมบูรณ์ของเครื่อง
  แนะนำการใช้งานทั่วไป (กรณีที่ท่านเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ดูแลเครื่อง) แก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องเบื้องต้น
  ทำความสะอาดเครื่องให้สะอาดสวยงามน่าใช้

  เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 17.00 น.
  ศูนย์บริการลูกค้า
  Call Center: 02-744-8844

  เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.30 น.
  (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 บริษัท ออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด