คุณลักษณะเฉพาะเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น Fujifilm APEOS 2150 NDA
 
 
1. ความเร็วในการถ่ายเอกสารและพิมพ์ไม่น้อยกว่า 21 หน้า/นาที
2. ความเร็วในการทำสำเนาแผ่นแรกไม่เกินกว่า 7.4 วินาที
3. ระยะเวลาการอุ่นเครื่องไม่เกิน 18 วินาที
4. ความเร็วในการสแกนขาวดำ 40 หน้า/นาที, ความเร็วในการสแกนสี 38 หน้า/นาที (สแกนงาน 2 หน้าในครั้งเดียว)
5. ถาดกระดาษ 1 ถาดบรรจุกระดาษได้ 250 แผ่นและมีถาดป้อนกระดาษด้วยมือบรรจุ 100 แผ่น
6. รองรับกระดาษขนาด A3 - A5 และความหนากระดาษ 60 - 216 แกรม
7. มีอุปกรณ์ป้อนต้นฉบับกลับหน้าหลังอัตโนมัติบรรจุได้ไม่น้อยกว่า 110 แผ่น (ที่ความหนา 80 แกรม)
8. มีอุปกรณ์ป้อนต้นฉบับกลับหน้าหลังอัตโนมัติรองรับความหนากระดาษได้ 38-128 แกรม
9. สามารถพิมพ์และถ่ายเอกสารหน้า-หลังพร้อมกลับสำเนาให้อัตโนมัติ
10. รองรับการพิมพ์ผ่านระบบเครือข่าย (Network Print) Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T
11. สามารถเลือกเชื่อมต่อระบบพิมพ์โดยใช้ USB 2.0 ได้
12. สามารถใช้งานเป็นสแกนเนอร์สีได้สูงสุดขนาด A3 และความเร็วในการสแกนเอกสารสีไม่น้อยกว่า 23 แผ่น/นาที
13. มีฟังก์ชั่นถ่ายบัตรประชาชนได้พร้อมกับทะเบียนบ้านหรือพาสปอร์ตได้ในแผ่นเดียวกัน
14. สามารถจัดชุดสำเนาและ ให้เอกสารจัดเรียงแบบไขว้ได้
15. ขนาดเครื่อง W 59.5 x D 58 x H 55.9 เซนติเมตร
16. น้ำหนักเครื่อง 32 kg