รายละเอียด
 
 
 • เป็นเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลที๋มีระบบการสแกนต้นฉบับในตัว
 • หน้าจอการควบคุม - แผงควบคุม LCD 
 • สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้โดยมีช่องสัญญาณชื่อมต่อเป็นมาตรฐานของเครื่อง (USB 2.0)
 • ความละเอียดในการสร้างภาพ 300 x 400 จุด ต่อตารางนิ้ว
 • ความเร็วในการคัดลอกต้นฉบับ -  19 วินาที ( A4 แนวตั้ง)
 • ความเร็วในการพิมพ์ปรับได้ 5 ระดับ ตั้งแต่ 55 - 120 แผ่น/นาที (55, 70, 85, 105, 120)
 • พื้นที่การสแกน (สูงสด)  - 252 x 355 มม. (B4)
 • การทำต้นฉบับ - (ประมาณ 178 แผ่น / ม้วน)
 • ความจุในการเก็บกระดาษไข - มากกว่า 20 แผ่น
 • โหมดสแกน - การป้อนเอกสาร
 • มีโปรแกรมสำหรับเลือกใช้ต้นฉบับ, ลายเส้น, รูปภาพ, ดินสอ, และลายเส้นพร้อมรูปภาพ
 • สามารถใช้ต้นฉบับได้ขนาดใหญ่สุด A3
 • กระดาษพิมพ์สามารถใช้ได้ตั้งแต่ขนาดเล็กสุด A6 จนถึงขนาดใหญ่สุด A3
 • สามารถใช้กระดาษที่มีน้ำหนัก ตั้งแต่ 40 - 128 แกรม
 • ความจุในการป้อนกระดาษ ได้ 950 แผ่น
 • ความจุในการรับกระดาษ ได้ 1,200 แผ่น
 • ตั้งจำนวนการพิมพ์ได้ตั้งแต่ 1 ถึง 9,999 สำเนา
 • การป้อนหมึก - อัตโนมัติเต็มรูปแบบ (600มล./กล่อง)