Promotion

บริษัท ออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Office Care Corporation Limited

 
ที่สุดของการดูแล ออฟฟิศแคร์ ใจดี ให้ยืม
เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอลโรเนียว
ยี่ห้อ RONGDA

ที่สุดของการดูแล

ออฟฟิศแคร์ ใจดี ให้ยืม

  1. ไม่ต้องซื้อเครื่อง!
  2. ไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมบำรุง
  3. บริการภายใน 6 ชม.
  4. Free On Site Service
  5. เชื่อมต่อง่ายๆ ด้วย USB
  6. ฟังก์ชั่นใช้งานง่าย
  7. ทนทานต่อการใช้งาน

*** ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอลโรเนียว
ยี่ห้อ RONGDA

Slider

สัญญาบริการเครื่องถ่ายเอกสารรายปี

- เข้าตรวจเช็คเครื่องเป็นประจำทุกๆ เดือน
- ส่วนลดค่าอะไหล่ 10% (ตลอดอายุสัญญา)
- ฟรี! ค่าแรงทั้งหมด
- ค่าแรงในการเข้าไปตรวจเช็ค ฟรี!
- ค่าแรงในการซ่อมเครื่อง ฟรี!

Slider