โครงการ ”ออฟฟิศแคร์ ดูแล พนักงานที่ประสบภัยน้ำท่วม”

บริษัท ออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ได้จัดทำโครงการพิเศษเพื่อช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัยน้ำท่วม ภายใต้ชื่อโครงการที่ว่า “ออฟฟิศแคร์ ดูแล พนักงานที่ประสบภัยน้ำท่วม” โดยมี คุณประพิณ ผลประไพ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล เป็นตัวแทนบริษัทฯ เพื่อมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าว