เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ ขาวดำ Brother MFC-L2700D

คุณสมบัติ และประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ ขาวดำ
ยี่ห้อ  Brother MFC-L2700D

ภาพรวม

พิมพ์ - สแกน - ถ่ายเอกสาร - แฟ็กซ์

พิมพ์ 30 แผ่น/นาที /พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ พิมพ์ 30 แผ่น/นาที /พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ

ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น ถ่ายเอกสาร 30 แผ่น/นาที / ป้อนเอกสารอัตโนมัติได้ถึง 35 แผ่น

ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น  ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น