เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลสี FUJI Xerox DocuCentre SC2020

คุณสมบัติ และประสิทธิภาพของเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลขาว-ดำ
ยี่ห้อ FujiXerox DocuPrint SC2020

ภาพรวม

เครื่องมัลติฟังชั่นสีที่รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์มือถือและบริการคลาวด์
คุณสามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัวทั้งภายในและนอกสถานที่
– ทำสำเนา/พิมพ์
สี/ขาวดำ 20 แผ่น/นาที*1
– สแกน
สี/ขาวดำ 27 แผ่น/นาที*2
– แฟกซ์*3
G3 FAX
แฟกซ์แบบลดการใช้กระดาษ
– รองรับอุปกรณ์มือถือ
– เชื่อมโยงกับบริการคลาวด์
– เชื่อมต่อแบบไร้สาย
*1: A4 LEF
*2: Fuji Xerox Standard Paper (A4 LEF), 200 dpi, ไปยัง USB ไดร์ฟ
*3: อุปกรณ์เสริม