เกี่ยวกับเรา

บริษัท ออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Office Care Corporation Limited

บริษัทออฟฟิศแคร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2539 ดำเนินธุรกิจทางด้าน “เครื่องใช้สำนักงาน” เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทต่าง ๆ ในกลุ่มเครื่องใช้สำนักงาน พร้อมการให้บริการจากช่างเทคนิคที่มีความชำนาญโดยเฉพาะ รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ในปี พ.ศ.2551 ทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเพื่อทำตลาดสินค้า “เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล” ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “RONGDA” โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการผู้เดียวในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ในการทำงานอย่างมืออาชีพ การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ใช้บริการของเราด้วยดีเสมอมา

ออฟฟิศแคร์ ดูแล ออฟฟิศคุณ

นโยบายคุณภาพ ออฟฟิศแคร์ มุ่งมั่นขายสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่น และพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า พร้อมเดินหน้าพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย

Office Care เป็นองค์กรที่ได้มาตรฐาน และบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ เทคโนโลยีในปัจจุบันที่สามารถก้าวตามทันกันได้ แต่ระบบการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ และการบริการที่ให้คุณ มากกว่าคำว่า “คุณภาพ” นั้นเป็นสิ่งที่ทีมงาน Office Care ทุกคนภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และยึดถือเป็นหัวใจหลักในการทำงานภายใต้คำขวัญที่ว่า “ออฟฟิศ แคร์ ดูแล ออฟฟิศคุณ”