มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 เด็กไทย ปัญญาของแผ่นดิน ปีที่ 3