มอบเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลแก่ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน

บริษัท ออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอมอบเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Rongda รุ่น VR3325 แก่ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน เพื่อนำมาใช้ในการผลิตเอกสารตามวัตถุประสงค์เพื่อเป็น “ศูนย์กลางในการเผยแผ่พุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก” (International Meditation Center)

โดยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ท่าน ว.วชิรเมธี ในการรับมอบเครื่องดังกล่าว