ข้อควรรู้สำหรับเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล(โรเนียวระบบดิจิตอล)

เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล เป็นเครื่องที่รวมเอาหลักการในการทำงาน ของเครื่องโรเนียว และเครื่องปรุกระดาษไข มารวมกัน พร้อมทั้งวิธีการใช้ที่ง่ายเหมือนกับการถ่ายเอกสาร และสำเนาที่ได้ยังเป็นเสมือนงานพิมพ์ที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์คุณภาพสูง

เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล สามารถตอบโจทย์การใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นงานโรเนียว หัวจดหมาย ซองจดหมาย งานถ่ายเอกสารจำนวนมาก (มากกว่า 30 แผ่นขี้นไป / หนึ่งต้นฉบับ) และยังสามารถใช้ได้กับกระดาษเกือบทุกชนิด ต้นทุน / แผ่น ในการพิมพ์งาน เป็นดังนี้ (ต้นทุน / หนึ่งต้นฉบับ)


จะสังเกตได้ว่า ในการพิมพ์งาน/หนึ่งต้นฉบับนั้น ยิ่งพิมพ์จำนวนมาก ต้นทุน/แผ่น ก็จะลดลง ๆ ตามลำดับที่แสดงข้างต้น จะแตกต่างจากเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ซึ่งต้นทุน/แผ่น จะเป็นต้นทุนที่คงที่เสมอ ไม่ว่าจะถ่ายจำนวนมากหรือน้อยเพียงใด (ประมาณ 0.38 บาท/แผ่น)

ยิ่งไปกว่านั้น คุณภาพของสำเนาเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง สำเนาที่ผลิตจากเครื่องถ่ายเอกสาร กับสำเนาที่ผลิตจากเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลนั้น ในระยะแรก อาจจะได้คุณภาพที่ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ในระยะยาวคุณภาพสำเนาที่ผลิตจากเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลจะยังคงรักษาคุณภาพไว้ได้คงเดิม แตกต่างจากคุณภาพสำเนาที่ผลิตจากเครื่องถ่ายเอกสาร จะมีคุณภาพลดลง และมีความจำเป็นจะต้องทำการเปลี่ยนชุดสร้างภาพอย่างสม่ำเสมอ นั่นหมายถึงว่า การสิ้นเปลืองของวัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงอะไหล่ต่าง ๆ นั้น จะมีการสิ้นเปลืองมากกว่า เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล

ทั้งนี้ ทั้งนั้น เครื่องถ่ายเอกสารยังคงมีความจำเป็นในการผลิตเอกสารที่ ต่อ 1 ต้นฉบับต้องการสำเนาระหว่าง 1-30 แผ่น ซึ่งต้นทุน/แผ่น จะต่ำกว่า เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล

ดังนั้น การเลือกซื้อ ระหว่าง เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล หรือเครื่องถ่ายเอกสาระบบดิจิตอล ก็จะต้องดูที่ความจำเป็น และลักษณะของการใช้งานในแต่ละองค์กร นั่นก็จะทำให้เราสามารถ เลือกเครื่องที่เหมาะสมกับองค์กร และสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเรา ในการผลิตเอกสารต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี