การรับประกัน

บริษัท ออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Office Care Corporation Limited

 
การรับประกัน
Office Care เป็นองค์กรที่ได้รับมาตรฐาน และบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถก้าวตามทันกันได้ แต่ระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และการบริการที่ให้คุณมากกว่าคำว่า “คุณภาพ” นั้นเป็นสิ่งที่ทีมงาน Office care ทุกคนภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และยึดถือเป็นหัวใจหลักในการทำงาน
 
การรับประกัน ความพึงพอใจ
บริษัทฯ มีนโยบายรับประกันความพึงพอใจในตัวสินค้า เช่น เครื่องใช้สำนักงานทุกประเทภ วัสดุสิ้นเปลืองทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ รวมถึง อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เป็นระยะเวลา 30 วันในกรณีที่เกิดจากความบกพร่องของตัวสินค้า บริษัทฯ ยินดีรับคืนสินค้า โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
 
การรับประกันสินค้า/Office Care Guarantee
การรับประกันสินค้าจากออฟฟิศแคร์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสินค้า และบริการ ดังนี้

1. การรับประกันเครื่องใช้สำนักงาน

บริษัทฯ ยินดีรับประกันเครื่องใช้สำนักงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยการรับประกันนั้นจะมีผลตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ทำการติดตั้งเครื่องที่สำนักงานของท่านเป็นที่เรียบร้อย

2. การรับประกัน วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์

บริษัทฯ ยินดีรับประกันวัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์เป็นระยะเวลา 6 เดือน ในกรณีที่สินค้าเกิดความชำรุด บกพร่อง หรือสินค้าหมดอายุ ในระยะเวลา 6 เดือน บริษัทฯ มีบริการเปลี่ยนสินค้าชุดใหม่ให้กับท่านภายใน 3 วันทำการ

3. การรับประกัน งานบริการซ่อมแซมจากช่างเทคนิค

บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเทคนิคไว้คอยดูแลเครื่องใช้สำนักงาน ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะบริษัทฯ ยินดีรับประกันอะไหล่ที่เปลี่ยน รวมถึงอาการที่แจ้งเครื่องขัดข้องต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่เครื่องอยู่ในสภาพที่ซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์ และส่งตรงถึงหน่ายงานของท่าน