การบริการ

บริษัท ออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Office Care Corporation Limited

 
บริการหลังการขาย
Office Care ได้จัดเจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย ตลอดอายุการใช้งานของเครื่อง เดือนละ 1 ครั้ง โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจเช็ค และทำความสะอาดเครื่องใช้ของท่านพร้อมแนะนำการดูแลรักษาเครื่องเบื้องต้น อีกทั้งยังได้จัดเตรียมอุกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องทุกชนิดไว้คอยบริการ โดยอยู่ในรูปแบบของ “สัญญบริการรายปี”

สัญญาบริการรายปี
- เครื่องถ่ายเอกสาร
- เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล

บริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ เข้าทำการบริการเครื่องที่หน่วยงานของท่านเดือนละ 1 ครั้ง โดยทางบริษัทฯ จะให้บริการดังต่อไปนี้ ตรวจเช็คสภาพความสมบูรณ์ของเครื่อง แนะนำการใช้งานทั่วไป (กรณีที่ท่านเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ดูแลเครื่อง) แก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องเบื้องต้น ทำความสะอาดเครื่องให้สะอาดสวยงามน่าใช้

ฟรี อะไหล่ และอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน (สำหรับเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล)

ส่วนลด 10% สำหรับการเปลี่ยนอะไหล่ และอุปกรณ์ (สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร) ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ในการเข้าบริการในเวลาทำการปกติ

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 17.00 น.