หน้าแรก

ออฟฟิศ แคร์ ดูแล ออฟฟิศคุณ

ออฟฟิศแคร์ มุ่งมั่นขายสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่น และพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า พร้อมเดินหน้าพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโรเนียวดิจิตอล เครื่องพิมพ์ และเครื่องใช้สำนักงานอื่นๆ

• รูปลักษณ์ ทันสมัย สวยงาม
• คุณภาพสำเนา เทียบเท่า ต้นฉบับ 

หมึกพิมพ์ ผงหมึก สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และเครื่องโรเนียวดิจิตอล ทุกรุ่น

• ผงหมึก เครื่องถ่ายเอกสาร ทุกยี่ห้อ
• กระดาษไข และหมึกพิมพ์ เครื่องโรเนียวดิจิตอล ทุกยี่ห้อ
• ผงหมึก เครื่องพิมพ์พริ้นท์เตอร์ ทุกยี่ห้อ
• วัสดุอุปกรณ์ ทุกชนิด

ช่างเทคนิคบริการ / TECCHNICIAN SERVICE

• เครื่องถ่ายเอกสาร ทุกยี่ห้อ
• เครื่องโรเนียวดิจิตอล ทุกยี่ห้อ
• เครื่องพิมพ์พริ้นท์เตอร์ ทุกยี่ห้อ